Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7

Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7

– Tên quốc tế: Bach Dang 7 Joint Stock Company
– Địa chỉ: Cụm 6 – Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
– Điện thoại: 031. 3576215
– Fax: 031. 3576020
– Email: bachdang7@vnn.vn

Công ty hoạt động với các ngành nghề và dịch vụ như:

– Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, bưu điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây, trạm biến áp; Xây dựng bến cảng, cầu tàu, ụ đà tàu, sân bay;
– Tư vấn đầu tư xây dựng;
– Kinh doanh phát triển nhà, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành và dịch vụ du lịch khác;
– Vận tải hàng hóa, hành khách thủy, bộ;
– Kinh doanh vật tư vật liệu, thiết bị, phụ tùng ngành Xây dựng;
– Sản xuất và gia công kết cấu thép, đóng mới và sửa chữa tàu thủy đến 10.000 tấn;
– Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan