Công ty CP Xây dựng – Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15

Công ty CP Xây dựng – Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15

– Địa chỉ : Số 2A Đường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
– Số fax : 3877204 (mã vùng 031)
– Số điện thoại : (031)3576099

Bài viết liên quan